Dieter Appelt: aus „Le Champ“, 1991
Dieter Appelt: aus der 27teiligen Serie „Le Champ“, 1991, neue Edition, 2007, jeweils 88 x 63 cm (aus: Dieter Appelt, Ramifications, Ausstellungskatalog Musée Réattu, Arles: Actes Sud, 2007, S. 117) Fenster schliessen