Gertrud Arndt: Maskenselbstbildnis, 1930
Gertrud Arndt: Maskenselbstbildnis, Dessau 1930, Nr. 32: 22,7 x 14,6 cm, Nr. 24: 22,2 x 16,1 cm, Nr. 11: 22,6 x 16,0 cm, Nr. 33: 22,2 x 15,8 cm (aus: Fotografieren hieß teilnehmen. Fotografinnen der Weimarer Republik, Ausstellungskatalog Museum Folkwang, Essen 1995 [Serie Folkwang 1994], S. 78) Fenster schliessen